Sempozyum Sonu
25 Ekim 2016


8. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 27 Kasım 2010 tarihinde Atatürk Üniversitesi, Erzurum ve Erzincan İl Sağlık Müdürlükleri işbirliği ile Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi A Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirilmiştir.

Sempozyuma Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan GÜLER, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sebahattin TÜZEMEN, Erzurum İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Serhat VANÇELİK, Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Mesut TURAN, hastane idarecileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katılmıştır.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Serhat VANÇELİK ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan GÜLER'in açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyuma toplam 1225 katılım olmuştur.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum oturumlarında, kurumlarımızda güvenlik kültürü geliştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin kurumun en öncelikli konusu ve ortak değeri olarak kabullenilmesinin sağlanması hususundaki 8 temel konu teknik detayları ile Bakanlık eğitimcilerimiz tarafından aktarılmıştır. İncelenen konularda uygulamaya yönelik sorunlar, pratik öneriler ve çözüm yolları değerlendirilmiştir.