Sempozyum Sonu
25 Ekim 2016


6. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 09 Ekim 2010 tarihinde Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nün işbirliği ile Çukurova Üniversitesi Mithat Özen Amfisi'nde gerçekleştirilmiştir.

Sempozyuma, Adana ilinde faaliyet gösteren Çukurova Üniversitesi Hastanesi, 17 Devlet Hastanesi, ADSM ve Dal Hastanesi, 9 Tıp Merkezi, 8 Toplum Sağlığı Merkezi, 6 Özel Hastane ve 8 Dal Merkezinden 410 sağlık çalışanı ayrıcaMersin, Osmaniye ve Hatay illerinden 130 sağlık çalışanı katılmıştır.

Sempozyum açılış konuşmaları Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Aytekin KEMİK ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdür YardımcısıDr. Hasan GÜLER tarafından yapılmıştır.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum oturumlarında, kurumlarımızda güvenlik kültürü geliştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin kurumun en öncelikli konusu ve ortak değeri olarak kabullenilmesinin sağlanması hususundaki7 temel konu teknik detayları ile Bakanlık eğitimcilerimiz tarafından aktarılmıştır. İncelenen konularda uygulamaya yönelik sorunlar, pratik öneriler ve çözüm yolları değerlendirilmiştir.

"7. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu" Trakya Bölgesi adına 6 Kasım 2010 tarihinde Tekirdağ ilinde gerçekleştirilecek olup, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımız sempozyuma davetlidir.

Tüm sağlık çalışanlarımızla kendi çalışma ortamlarında buluşmak,  bilgi paylaşımını sağlamak, güvenlik konularını sağlık çalışanlarının ana gündeminde tutmak hususunda tüm çabalarımızın devam edeceğini önemle duyururuz.