Sempozyum Sonu
09 Kasım 2016


"5. Hasta ve Çalışan Güvenliği" Sempozyumu 02 Haziran 2010 tarihinde Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ve Cumhuriyet Üniversitesi işbirliği ile Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde 10 Kamu Hastanesi, 8 İlçe Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Askeri Hastane, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Özel sektör ve sağlık ocaklarından 472 sağlık çalışanının katılımı ile gerçekleştirilmiştir

SİVAS

Sivas İl Sağlık Müdürü Dr. Vakkas ÖZMERCAN ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan GÜLER ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas DÖKMETAŞ tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından sempozyum oturumlarına geçilmiştir. Oturumlarda, tüm kurumlarımızda hasta ve çalışan güvenliği konusunda bir kültür oluşturulmasının gerekliliği, bu kültürün kurumlarımıza ne kazandıracağı ve çalışanlarımızın güvenliğinin bu süreçteki önemi ve yeri tartışılmış, daha sonra sempozyumun ana konusu teknik detayları ile incelenmiştir. İncelenen konular, uygulamaya yönelik sorunlar, pratik öneriler, çözüm yolları kapsamında değerlendirilmiştir. Bakanlık eğitimcilerimiz, 9 ana konuda gerçekleştirdikleri konuşmalarında temel olarak hasta ve çalışan güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlık çalışanlarına uygulamalarında destek olmayı amaçlamışlardır.

İlerleyen dönemlerde farklı illerimizde "Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumları"na devam edilecektir. Tüm sağlık çalışanlarımızla kendi çalışma ortamlarında buluşmak, bilgi paylaşımı sağlamak, hasta ve çalışan güvenliği konusunu sağlık camiasının ana gündeminde tutmak hususunda tüm çabalarımızın süreceğini önemle duyururuz.

SİVASSİVASSİVAS