Sempozyum Sonu
09 Kasım 2016


20-21 Mayıs 2010 tarihlerinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Ankara Kocatepe Kültür Merkezinde toplantı salonunda '4. Hasta ve Çalışan Güvenliği' sempozyumu Ankara'da 41 Kamu Hastanesi, 14 özel ve 7 üniversite hastanesinden çok sayıda sağlık çalışanının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

1.Gün açılışı, Ankara İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Mustafa Aksoy ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan GÜLER tarafından yapılan sempozyumun 2. Gün açılışı Müsteşar Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Adnan ÇINAL tarafından yapıldı.  Sempozyumda tüm kurumlarımızda hasta ve çalışan güvenliği konusunda bir kültür oluşturulmasının gerekliliği, bu kültürün kurumlarımıza ne kazandıracağı ile hasta ve çalışan güvenliğinin iletişim yönünden incelenmesini içeren oturumlardan sonra sempozyumun ana konusunun teknik detaylarının incelendiği oturumlara geçilmiştir. Bu bölümde yer alan konular, uygulamaya yönelik sorunlar, pratik öneriler, çözüm yolları kapsamında değerlendirilmiştir. Bakanlık eğitimcilerimiz, 22 ana konuda gerçekleştirdikleri konuşmalarında temel olarak hasta ve çalışan güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlık çalışanlarına uygulamalarında destek olmayı amaçlamışlardır.
ANKARA

Başarı ile geçirdiğimiz 2 günlük "4. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu"n ardından "5. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu"nu 2 Haziran 2010 tarihinde Sivas'ta yapacağımızı sağlık çalışanlarımıza önemle duyururuz.