Sempozyum Sonu
09 Kasım 2016


26 Mart 2010 Tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesinde Vali Koçaklar Konferans Salonunda Sağlık Yöneticileri, Sağlık Çalışanları ve Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin ve kurumsal olarak İl Sağlık Müdürlüğü, 6 Devlet Hastanesi, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 5 İlçe Entegre Hastanesi, 1 Özel Hastane, 5 Tıp Merkezi ve Dal Merkezinin yer aldığı 450 sağlık çalışanının katılımıyla "2. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu" gerçekleştirildi. Ayrıca sempozyuma Suriye Haseki Sağlık Müdürlüğü'nden 3 yetkili de davetlimiz olarak katıldı.

Sempozyum açılış konuşmasında ilk olarak Mardin İl Sağlık Müdür Yardımcısı Abdulkadir Kurşun söz aldı. Kurşun, Sağlık çalışanları için yapılan bu sempozyuma ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Ayrıca hasta ve çalışan güvenliğinin sağlamasında eğitimin önemini vurgulayarak tüm sağlık çalışanları için verimli bir sempozyum olmasını diledi.

İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Salih Albayrak ise ülke genelinde yapılması planlanan Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumlarının ikincisine ev sahipliği yapmaktan dolayı Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ve tüm Mardin sağlık çalışanları adına teşekkürlerini ifade ederek,  sempozyumun tüm sağlık çalışanları açısından başarılı geçmesini diledi.

Ayrıca Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii OMAY açılış konuşmasında tıp tarihi açısından Mardin ilinin önemini belirterek "Hasta Güvenliğinde" tıp felsefesi ve tıp sosyalleşmesinin de önemine vurgu yaptı. Bu bağlamda 2. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumunun kültür kenti Mardin ilinde yapılmasından onur duyduğunu ifade etti.

Açılışta son olarak söz alan Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Güler Sempozyumlarımızı İl Sağlık Müdürlüklerimiz ve Üniversitelerimiz işbirliği ile Türkiye genelinde sağlık yöneticileri, sağlık çalışanları, sağlık alanında yetişen öğrencilerimizin katılımıyla düzenleme kararı alındığını belirtti. Bu vesile ile 1. Hasta ve çalışan güvenliği sempozyumunu Eskişehir'de çok sayıda sağlık çalışanı ile gerçekleştirildiğini ve yine çok sayıda sağlık çalışanının katılımı ile Mardin ilinde de gerçekleştiğini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

 Bakanlığımızın politika yapıcı, denetleyici ve düzenleyici olarak ülkemizdeki performans ve kalite çalışmalarına yön vermeye başladığını ve artık bu çalışmaların özel sağlık kurumları ve üniversitelerimizin de gündemine girdiğini vurguladı. Geldiği nokta itibari ile tüm sağlık kurumlarını kapsayacak şekilde özgün bir modelin temellerinin atıldığını belirten Dr. Güler, önemli ve öncelikli gördüğümüz ana konuların sağlık çalışanları ile paylaşılmasını amaçladıklarını belirtti. Bu sempozyumlarda konusunda uzman eğitimcilerle konuya farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Bakanlık olarak özellikle tıp fakültelerinde, hemşirelik eğitimlerinde ve yardımcı sağlık personelinin mesleki eğitimleri sırasında hasta ve çalışan güvenliği konusunun detaylı ve kapsamlı bir şekilde verilmesinin ve müfredatın bu anlamda geliştirilmesinin gerekliliğini söyleyen Dr. Güler bu nedenle öğrencilerinde bu sempozyumlara katılım sağlamalarının anlamlı ve önemli olduğunu vurguladı. Sempozyumun tüm katılımcılar için başarılı geçmesini dileyerek konuşmalarını tamamladı.

 Sempozyumda, tüm kurumlarımızda hasta ve çalışan güvenliği konusunda bir kültür oluşturulmasının gerekliliği, bu kültürün kurumlarımıza ne kazandıracağı ve hasta ve çalışan güvenliğinin iletişim yönünden incelenmesini içeren oturumlardan sonra sempozyumun ana konusunun teknik detaylarının incelendiği oturumlara geçilmiştir. Bu bölümde konular, uygulamaya yönelik sorunlar, pratik öneriler, çözüm yolları kapsamında değerlendirilmiştir. Bakanlık eğitimcilerimiz, 8 ana konuda gerçekleştirdikleri konuşmalarında temel olarak hasta ve çalışan güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlık çalışanlarına uygulamalarında destek olmayı amaçlamışlardır.

Kapanışı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı Dr. Abdullah Öztürk tarafından yapılan sempozyumun,  Mardin'deki sağlık yönetici ve çalışanlarına bu alanda bir katma değer sağladığını ve bilgi paylaşımının olumlu sonuçlarını müşahede etmek Bakanlığımız ve eğitimcilerimizi memnun etmekle birlikte bu konudaki sorumluluğumuzu bir kat daha artırmıştır. Sağlık çalışanlarımızın bu konuya yoğun ilgilerinden ve bu sorumluluk bilincinden yola çıkarak 3. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumunu 02.04.2010 tarihinde Kırıkkale ilimizde,  il sağlık müdürlüğü ve üniversite işbirliği ile gerçekleştirmek üzere karar verdiğimizi kamuoyuna saygıyla ve önemle duyururuz.

MARDİNMARDİNMARDİNMARDİNMARDİN