Sempozyum Sonu
09 Kasım 2016


22 Ocak 2010 Tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonunda Sağlık Yöneticileri, sağlık çalışanları ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla ve kurumsal olarak İl Sağlık Müdürlüğü, 11 Kamu Hastanesi, 1 Üniversite Hastanesi, 3 Özel Hastane, 8 Tıp Merkezi ve Dal Merkezinin yer aldığı 250 kişilik katılımlı "I. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Sempozyum açılış konuşmasında İl Sağlık Müdürü Dr. Fidan, ülke genelinde yapılması planlanan Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumlarının birincisine ev sahipliği yapmaktan dolayı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve tüm Eskişehir sağlık çalışanları adına gurur duyduklarını belirtti.

Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı Dr. Öztürk ise konuşmalarında, Bakanlık olarak amacımızın, tüm sağlık kurumlarında etkili, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu sağlamak olduğunu, bu amaçla, hasta ve çalışan güvenliğinin, çalışmalarının ana temasını oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmadığı bir sağlık sisteminin sağlıklı olduğundan söz etmenin imkânsız olduğunu belirtti. Hasta ve çalışan güvenliğinin oluşturulmasında kurum olarak eğitimlere büyük önem vermekte olduğumuzu belirten Dr. Öztürk, buradan yola çıkarak; Daire Başkanlığımız tarafından ülke genelinde 81 ilde Hasta ve Çalışan Güvenliği sempozyumları düzenlemeye karar verildiğini söyledi. Dr. Öztürk konuşmalarında ayrıca Bakanlıkça yapılan bu çalışmaların yöneticiler tarafından sahiplenilmesinin hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Buradaki amacımızın çalışanlarımıza destek vermek onlara uygulamalarında rehberlik etmek olduğunu vurgulayan Dr. Öztürk bu kapsamda ilk sempozyumumuzu Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde yapmak üzere burada toplanmış bulunduğumuzu; kendilerine ve ayrıca sempozyuma katkıları nedeni ile değerli Osmangazi Üniversitesi Yönetimine de teşekkürlerini iletti.

Son olarak Açılış konuşmalarını Bakan Müşavirimiz Dr. Mehmet Demir yaptı. Hasta ve Çalışan Güvenliği konusunun Bakanlığın en değer verdiği konu olduğunu vurgulayan Dr. Demir, Güvenliğin sağlanması için bakanlığın yaptığı çalışmaları aktardı. Sağlık sektörünün öncelikli konusunun hasta ve çalışan güvenliğinin olması gerektiğini belirten Dr. Demir, çalışmalarımızdan elde ettiğimiz deneyimlerin güvenliğin sağlanmasında en önemli veri kaynağımız olduğunu da söyledi. Ülke genelinde yapılacak sempozyumların başarılı ve verimli geçmesini temenni ettiğini vurgulayarak konuşmalarını tamamladı.

Sempozyumda, tüm kurumlarımızda hasta ve çalışan güvenliği konusunda bir kültür oluşturulmasının gerekliliği, bu kültürün kurumlarımıza ne kazandıracağı ve hasta ve çalışan güvenliğinin hukuki yönden incelenmesini içeren oturumlardan sonra sempozyumun ana konusunun teknik detaylarının incelendiği oturumlara geçilmiştir. Bu bölümde konular, uygulamaya yönelik sorunlar, pratik öneriler, çözüm yolları kapsamında değerlendirilmiştir. Bakanlık eğitimcilerimiz, 8 ana konuda gerçekleştirdikleri konuşmalarında temel olarak hasta ve çalışan güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlık çalışanlarına uygulamalarında destek olmayı amaçlamışlardır.

Çok sayıda sağlık çalışanının katılımıyla gerçekleşen sempozyumun, Eskişehir'deki sağlık yönetici ve çalışanlarına bu alanda bir katma değer sağladığını ve bilgi paylaşımının olumlu sonuçlarını müşahede etmek Bakanlığımız ve eğitimcilerimizi memnun etmekle birlikte bu konudaki sorumluluğumuzu bir kat daha artırmıştır. Sağlık çalışanlarımızın bu konuya yoğun ilgilerinden ve bu sorumluluk bilincinden yola çıkarak 2. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumunu 26.03.2010 tarihinde Mardin ilimizde,  il sağlık müdürlüğü ve üniversite işbirliği ile gerçekleştirmek üzere karar verdiğimizi kamuoyuna saygıyla ve önemle duyururuz.

AçılışhÜSEYİN sEYHAN fİDANABDULLAH ÖZTÜRKMEHMET DEMİR5678TEŞEKKÜR