Sempozyum İlanı
09 Kasım 2016

Dünyada, hasta ve çalışan güvenliği konusunda gelişmeler çok büyük bir ivme ile ilerlemektedir. Bu gelişmeleri yakından takip etmek ve ülkemizde bu uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak büyük bir önem taşımaktadır. Bu konuda öncelikle yapılması gereken sağlık çalışanlarında hasta ve çalışan güvenliği kültürünün oluşturulmasıdır. Güvenlik kültürünün oluşturulmasında ise eğitimler önemli bir rol oynamaktadır. Eğitimlerin sürekliliğiyle de hizmette kalitenin arttırılması ve buna bağlı olarak hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması mümkün olmaktadır. Bu amaçla ülke genelinde Daire Başkanlığımız ve il sağlık müdürlüklerimiz işbirliğinde ve konusunda uzman eğitimcilerimizin katılımıyla Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumları düzenlenecektir. Bu sempozyumlar ile Bakanlığımız, Sağlık yöneticileri ve çalışanları için rehberlik görevini de üstlenecektir.

Bu kapsamda ilk sempozyumumuzu Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde 22 Ocak 2010 tarihinde düzenliyoruz. Sempozyuma Eskişehir'de bulunan kamu, özel ve üniversite hastaneleri çalışanları (Hastane Başhekimi, Kaliteden Sorumlu Başhekim Yardımcısı, Performans ve Kalite Birimi Personeli, Eğitim Hemşireleri, Enfeksiyon Hemşireleri, Birim Sorumluları) ve İl Sağlık Müdürlüğü personeli katılacaktır. Katılımla ilgili detaylı bilgi için Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğüyle irtibata geçilecektir.

Önemle duyurulur...