112 Acil Sağlık Hizmetleri SKS Değerlendirmesi Hakkında
11 Ağustos 2022

Bilindiği üzere, 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ve 20.10.2021 tarih, E-26325996-804.01-209 sayılı Makam Onayı doğrultusunda sağlık kurum ve kuruluşlarına yönelik sağlıkta kalite değerlendirmeleri gerçekleştirilmektedir.
Bu kapsamda, 112 acil sağlık hizmetlerine yönelik değerlendirmelerde dikkat edilmesi gereken bazı hususlara aşağıda yer verilmiştir:

  • Bu dönem yapılacak “112 Acil Sağlık Hizmetleri” değerlendirmelerinde, değerlendirme dışı tutulacak bölüm, standart ve değerlendirme ölçütleri aşağıda yer alan excel dokümanında belirtilmiştir.
  • Değerlendirme gün sayısı ilin büyüklüğü dikkate alınarak, bir veya iki gün olacak şekilde Genel Müdürlüğümüzce belirlenecektir.
  • Değerlendirme sırasında ziyaret edilecek birimler aşağıda yer alan excel dokümanında standart ve değerlendirme ölçütü bazında belirtilmiş olup, bu dönem komuta kontrol merkezine ziyaret gerçekleştirilmeyecektir.
  • Her ilde, en az bir A1 ve bir A2 tipi olacak şekilde en az iki istasyon ile birlikte, ilaç ve malzeme depoları değerlendirilecektir. A1 tipi istasyon bulunmayan illerde en az 2 adet A2 tipi istasyon değerlendirilecektir.
  • 112 İl ambulans servisi başhekimi ve kalite direktörü tüm değerlendirme sürecinde değerlendirme ekibine eşlik edecektir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Önemle Duyurulur.

SKS-112 Değerlendirme Kılavuzuna erişmek için tıklayınız.