Cerrahide Bilinen 10 Gerçek
03 Kasım 2016

GÜVENLİ CERRAHİGÜVENLİ CERRAHİ

GÜVENLİ CERRAHİ  Dünya'da yılda toplam 234 milyon ameliyat yapılmakta, bu da her 25 kişiden birine denk gelmektedir. Bu ameliyatların 63 milyonu travma, 31 milyonu kanser, 10 milyonu obstetrik/jinekolojik nedenlerden yapılmakta

GÜVENLİ CERRAHİ Cerrahi hastaların %3-25’inde kompleks durumlardan dolayı morbidite gelişmekte ve hastanede kalış süresi uzamaktadır. Dünya üzerinde yaklaşık 7 milyon postoperetif komplikasyon görülmekte.

Majör cerrahi sonrası %0.4-10 ölüm gerçekleşmekte, yani yılda yaklaşık 1 milyon insan ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve sonrasında hayatını kaybetmekte.

Cerrahi bakım, cerrahi güvenliğin sağlanması, hastalıkları önleme ve hasta bakımının geliştirilebilmesi için sistematik bir şekilde standartize edilmeli.

GÜVENLİ CERRAHİ
GÜVENLİ CERRAHİGelişmiş endüstriyel ülkelerde tıbbi ve teknik hataların yarısı cerrahi kliniklerde oluşmakta ve bu hatalar, güvenli cerrahi uygulamaları ile yarı yarıya azaltılmaktadır.
GÜVENLİ CERRAHİCerrahi bakım maliyet etkin olmalı
Son 30 yıl içersinde anestezi uygulamalarında dramatik bir değişiklik olmuştur. Ancak Dünya ülkelerinden bazılarında halen 150 kişiden biri genel anestezi sırasında hayatını kaybeder.
Çok basit gibi görünen adımlara ilşkin tedbirler komplikasyon oranını oldukça fazla düşürebilir. Örneğin cilt insizyonu öncesi antibiyotik verilmesi yara yeri enfeksiyonu gelişmesini %50 azaltmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü Güvenli cerrahi uygulamaları için bir rehber oluşturdu ve Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’ni 8 pilot ülkede uygulamıştır