Temmuz Dönemi TÜR-GÖS Veri Girişlerinin Uzatılması Hakkında
03 Ağustos 2022

Bilindiği üzere kurumlarımız tarafından sağlıkta kalite göstergelerinin ölçülmesi sonucunda elde edilen veriler KKS üzerinden TÜR-GÖS’e girilmektedir.

Temmuz ayı veri giriş sürecinin uzatılmasına yönelik kurumlarımızdan gelen talepler değerlendirilmiş ve kurumlarımızca yaşanan bazı teknik sorunlar ve bayram tatili göz önünde bulundurularak bu döneme yönelik  TÜR-GÖS veri girişlerinin 8-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında açılmasına karar verilmiştir.

Önemle duyurulur.

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı