İndikatörlerin Çıkış Noktaları
03 Kasım 2016


Her ülke, kendi sağlık sistemi içinde ölçülmesi ve izlenmesi gereken ortak konuları belirlemelidir. Bu ortak konu başlıkları, başka bir ifade ile kalite ve performans indikatörleri, ülkelerin sağlık politikaları çerçevesinde belirlenmelidir. Buradan yola çıkarak, Bakanlığımız kalite alanında sağlık kurumlarımızda ilk etapta izlenecek olan indikatörleri belirlemiş ve bu yönde çalışanlarımızı teşvik etmek amacı ile Hizmet Kalite Standartlarında yer vermiştir. "Sağlıkta Kalite Standartları İndikatör Yönetimi" bölümündeki başlıklar belirlenirken; konunun önemi, sıklığı ya da yaygınlığı, ölçülebilir olması, konuya ya da soruna etkin müdahalelerin mümkün olma durumu ve ülke öncelikleri gibi hususlar göz önünde bulundurulmuştur.

İndikatörlerin her biri farklı bir çıkış noktasından hareketle belirlenmiştir. Çıkış noktası konunun hangi etki alanına sahip olduğu, bizim açımızdan neden önemli olduğuna dair ipuçları niteliğindedir.

İndikatör çıkış noktalarına ulaşmak için tıklayınız.