İndikatör Uygulamaları
03 Kasım 2016

Hastane İndikatör Kartları


Acile tekrar başvuru oranı indikatör kartı

Ameliyat Masası Kullanım Oranı İndikatör Kartı

Bası ülseri oranı indikatör kartı

Başka merkeze sevk oranı indikatör kartı

Düşen hasta oranı indikatör kartı

Eksiksiz doldurulan hasta oranı indikatör kartı

Hekim başına düşen poliklinik odası oranı indikatör kartı

Hemşirelerin bölüm değiştirme oranı indikatör kartı

Kan ve vucüt sıvıları maruziyeti indikatör kartı

Kesici delici alet yaralanmaları indikatör kartı

Konsültan hekimin acil servise ulaşma süresi indikatör kartı

Yoğun bakım ünitesi mortalite oranı indikatör kartı

Müşahadede kalış süresi indikatör kartıSezaryan oranı indikatör kartı

Sitolojik patolojik tanı uyum oranı indikatör kartı

Yoğun bakım ünitesi tekrar yatış oranı indikatör kartı

Hastane Örnek Formlar


Acile tekrar başvuru oranı veri analiz formu

Acile tekrar başvuru oranı veri toplama formu

Başka bir merkeze sevk oranı veri analiz formu

Başka bir merkeze sevk oranı veri toplama formu

Düşen hasta oranı veri analiz formu

Düşen hasta oranı veri toplama formu

Düşme olayı bildirim formu

Kesici delici alet yaralanmaları bildirim formu

Kesici delici alet yaralanmaları aylık veri analiz formu

Kesici delici alet yaralanması veri toplama formu

Kesici delici alet yaralanması yıllık veri analiz formu

Sezaryan oranı veri analiz formu

Sezaryan oranı veri toplama formu

112 İndikatör Kartları


Kırsalda vakaya ulaşma süresi

Merkezde vakaya ulaşma süresi

Sağlık kurumlarında kabul edilmeyen hasta oranı

Yerinde yapılan müdahale oranı

ADSM İndikatör Kartları


Fissur Sealant Uygulama Oranı

Tedavi Oranı