Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi Makale Çağrısı
29 Haziran 2022

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü uhdesinde 2010 yılından itibaren Türkçe- İngilizce olarak yılda iki kez yayınlanan açık erişimli, hakemli ve ücretsiz bilimsel bir dergidir.

Dergimiz, yayın politikası gereğince, sağlık politikaları, sağlık sistemleri, sağlık hizmetleri değerlendirmesi, sağlık sektöründe performansa dayalı ödeme uygulamaları, sağlık hizmet uygulamalarında kalite geliştirme, hasta ve çalışan güvenliği, sağlık ekonomisi ve sağlık sosyolojisi ve sağlıkla ilgili olmak üzere sağlık bilimlerinin kapsamına giren konuları içeren nicel ve nitel özgün araştırma/derleme makalelerine yer vermektedir.

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi Cilt 20 Sayı 1 (2022 yılı ilk sayısı) için Makale kabulü devam etmektedir. 

Makale çağrısı detayları için tıklayınız.

 Sağlıklı günler dileğiyle…

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı