SKS - Hastane (6.1) SEN09 Kodlu Standart (Personelin El Hijyeni Bilinci ve Uygulama Düzeyinin Ölçülmesi) Hakkında
14 Haziran 2022

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesi, kontrolünün sağlanmasına yönelik standartların belirlenmesi ve etkin şekilde uygulanması Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmaları yürütülen Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin temel hedefleri arasındadır. Konu ile ilgili standartlar, SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) Hastane seti Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü bölümünde yer almaktadır.

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar hasta güvenliği ile ilgili önemli sorunlardan birisidir. Enfeksiyonların önlenmesinde sağlık çalışanlarının el hijyeni bilgi düzeyi ve uygulama davranışlarının önemi kadar, el hijyenine ilişkin algı ve inançları da önem arz etmektedir.

Sağlıkta Kalite Standartları’nın, Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü bölümünde personelin el hijyeni bilinci ve uygulama düzeyinin ölçülmesineilişkin sorumlulukları tanımlayan SEN09 kodlu standart ve değerlendirme ölçütleri aşağıda yer almaktadır:
SEN09 Personelin el hijyeni bilinci ve uygulama düzeyi ölçülmelidir.

SEN09.01
Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ölçekler ile personelin el hijyeni bilinci ve el hijyeni uygulama düzeyi en az yılda bir kez ölçülmelidir.

SEN09.02
İdari ve teknik personel dışında, hastaya hizmet sunumunda görev alan tüm personel ölçek uygulamasına dahil edilmelidir.

SEN09.03
Ölçüm sonucuna göre iyileştirmeye yönelik gerekli faaliyetler yapılmalıdır.

Bu kapsamda, sağlık personelinin el hijyeni inancı ve uyumunun sistematik bir araç ile incelenmesine olanak tanıyan bazı ölçeklere aşağıda yer verilmiştir,

  1. Thea van de Mortel tarafından geliştirilen ve Türkiye için de uyarlanan ‘’El Hijyeni İnanç Skalası (EHİS)’’ ile ‘’El Hijyeni Uygulama Envanteri (EHUE)’’
  2. Dünya Sağlık Örgütü (WHO - World Health Organization) tarafından geliştirilen ve uluslararası  alanda yayınlanan ‘’Hand Hygiene Knowledge Questionnaire for Health-Care Workers’’, ‘’Perception Survey for Health-Care Workers’’

 Önemle duyurulur.

 Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı