DOH06 Kodlu Standardın Uygulanması ve Değerlendirilmesi Hakkında…
17 Mayıs 2022

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 2021/10 sayılı "Bebek ve Küçük Çocuk Beslenme Programları Genelgesi" yayınlanmış ve uygulanmak üzere tüm illere gönderilmiştir. Söz konusu genelgenin ekinde yer alan uygulama rehberinde "Bebek Dostu Hastanelerle İlgili Özel Düzenlemeler" başlığı altında emzirme odaları ile ilgili belirlenen kriterler ile SKS Hastane setinde yer alan DOH06 kodlu standardın uygulanmasına yönelik tereddüt yaşandığı Daire Başkanlığımıza iletilmiştir.

Uygulama rehberinde yer alan söz konusu düzenlemede;

Emzirme odası ve alt değiştirme/bebek bakım odası ayrı olmalıdır. Bebek beslenmesinin yapıldığı ortamda alt değiştirme/ bakım gibi işlemler hijyen açısından kusurludur.” ifadesi yer almaktadır.

SKS Hastane setinde ise DOH06 kodlu standarda ait DOH06.01 kodlu değerlendirme ölçütünde;

“Bebek bakım ve emzirme odasında;

  • Kenarları sivri olmayan malzeme ve mobilyalar kullanılmalıdır.
  • Oyuncak bulundurulmamalıdır.
  • Bebek alt değiştirme yeri korkuluklu ve temiz olmalıdır.
  • Lavabo, sabun, kâğıt havlu bulunmalıdır.
  • İklimlendirme sağlanmalıdır.”

ifadeleri yer almaktadır.

Bahsi geçen Genelge esasları dikkate alınarak SKS Hastane setinin güncelleme çalışmaları kapsamında söz konusu standarda yönelik düzenleme yapılacaktır.

SKS güncellemesi yapılana kadar emzirme ve alt değiştirme için tek veya iki ayrı oda oluşturan kurumlarda, standartta belirtilen tüm hususların karşılanması koşulu ile DOH06 kodlu standart “Karşılanıyor” olarak değerlendirilebilecektir.

Önemle duyurulur.

2021/10 sayılı Genelge için tıklayınız.

Bebek ve Küçük Çocuk Beslenme Programları Uygulama Rehberi için tıklayınız.