SKS Hastane Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Bölümü Hakkında
16 Mayıs 2022

SKS Hastane (S.6.1) Seti’nde yer alan Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Bölümü’ne ait standart ve değerlendirme ölçütlerinin uygulanma ve değerlendirilme süreci ile ilgili Daire Başkanlığımıza gelen geri bildirimlere istinaden, Genel Müdürlüğümüz Organ ve Doku Nakli Dairesi Başkanlığının görüşleri dikkate alınarak hazırlanmış olan bilgilendirme dokümanı aşağıda yer almaktadır. Söz konusu dokümanda organ ve doku nakli hizmetleri bölümüne ait standart ve değerlendirme ölçütlerinden sorumlu olan sağlık kuruluşları belirtilmiştir. Sağlıkta kalite değerlendirmelerinin ilgili doküman doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Bölümüne ait bilgilendirme dokümanı için tıklayınız.

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı