DTY10.04 Kodlu Değerlendirme Ölçütü Hakkında
16 Mayıs 2022

Duyuru Tarihi: 12.05.2022
Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte hastane fiziki koşulları ve teknik altyapısının sağlanabilmesi amacıyla hazırlanan standartlar SKS Hastane (S.6.1) setinde “Tesis Yönetimi” bölümünde yer almaktadır. İlgili bölümde bulunan DTY10.04 kodlu “Tanımlanan özellikli alanlardaki (YBÜ, negatif basınçlı oda ve ameliyathane vb.) havalandırma sistemleri kesintisiz güç kaynağına bağlı olmalıdır.” değerlendirme ölçütünün hastanelerde uygulanmasına ilişkin tereddüt hâsıl olmuş ve konu hakkında Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden (SYGM) görüş talep edilmiştir.

SYGM tarafından söz konusu değerlendirme ölçütünün uygulanmasına ilişkin bir teknik rapor hazırlanarak Daire Başkanlığımıza iletilmiştir. Söz konusu raporda özellikli odaların havalandırma sistemi ile ilgili elektrik kesintileri halinde jeneratörden besleme yapılacak şekilde tasarımının gerçekleştirildiği, jeneratörlerin elektrik kesintisi halinde genel itibariyle 30 saniyeden daha kısa sürede devreye girerek havalandırma sistemini aktif hale getirdiği belirtilmiştir. Bu kapsamda bu alanlarda kesintisiz güç kaynağı kullanımının zaruri olmayıp, jeneratör ile beslenmenin de uygun olacağı yönündeki görüş Daire Başkanlığımıza iletilmiştir.

Önemle duyurulur.