SKS Hastane SEN04 ve SEN05 Kodlu Standartları Hakkında
16 Mayıs 2022

Duyuru Tarihi: 12.05.2022
T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ulusal Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Danışma Kurulu tarafından; ülke genelindeki hastanelerimizde enfeksiyon kontrol önlemlerinin standart bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla; “Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonlar Ulusal Önlem Paket Uygulamaları” yayınlanmıştır. İlgili resmi yazıda önlem paketlerinin 01.10.2021 tarihi itibariyle tüm hastanelerde uygulanması gerektiği ifade edilmiştir. Daire Başkanlığımızca yayınlanmış olan SKS Hastane seti Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü bölümündeki SEN04 ve SEN05 kodlu standartların, söz konusu rehberler doğrultusunda uygulanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.