TÜR-GÖS’te Gösterge Verisi ve Hedef Değeri Girişi Hakkında…
16 Mayıs 2022

Duyuru Tarihi: 17 Mart 2022
Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından takip edilen kalite göstergelerine ait Ocak-Şubat-Mart dönemi verileri 01-30.04.2022 tarihleri arasında TÜR-GÖS’e girilebilecektir. Göstergeler veri giriş periyoduna göre aktif hale geldiğinden, analiz periyodu 3 aylık olan göstergeler sistemde açılacak olup, analiz periyodu 6 aylık ve yıllık analiz gerektiren göstergeler ilgili veri giriş dönemlerinde aktif olacaktır.

2022 yılı itibari ile sağlık kurum ve kuruluşları takip ettikleri göstergelere ait hedef değerleri yılda bir kez 01-30 Nisan döneminde Kurumsal Kalite Sisteminde (KKS) tanımlanan alana gireceklerdir. KKS’ye girilen hedef değerler kurumlar tarafından bir sonraki yılın aynı döneminde revize edilebilecek olup, kurumlarımızın veri girişinde bu durumu göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı