2022 Yılı TÜR-GÖS Veri Girişleri Hakkında
31 Mart 2022

Bilindiği üzere, 27.07.2020 tarih ve 26325996 sayılı Makam Oluru ile yayınlanan SKS Gösterge Yönetimi Rehberi (Sürüm 2.2) doğrultusunda sağlık kurum ve kuruluşları tarafından takip edilen kalite göstergelerine ait 2022 yılı veri girişleri 01 – 30 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

2021 yılında veri girişi tamamlanan göstergelere yönelik yapılan değerlendirmeler sonrasında aşağıda belirtilen konularda sorun olduğu tespit edilmiş olup, kurumlarımızın 2022 yılı veri girişlerinde aşağıda belirtilen açıklamalara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

 1. Kurumlar TÜR-GÖS’te ünite tanımlaması yaparken Gösterge Yönetimi Rehberi’nde belirtilen üniteler dışında ünite tanımlamamalıdır.
 2. Kurum tarafından “Değerlendirme Dışı” tutulan göstergelere yönelik veri giriş alanına “0” dahil olmak üzere herhangi bir veri girilmemeli ve ilgili göstergeye ait bilgiler açıklama alanına yazılmalıdır.
 3. “Hasta Yükü Katsayısı” hesaplanan göstergelerde “payda” veri giriş alanına “çalışan personel sayısı” değil “hasta yükü katsayısı” girilmelidir.
  • “Hasta Yükü Katsayısı” hesaplandıktan sonra veri giriş alanına ondalık değer yazılırken virgülden sonra 2 basamak girilmelidir.
  • “Hasta Yükü Katsayısı” hesaplanan göstergelerde takip edilen olay gerçekleşmemiş ise “pay=0, payda=hasta yükü katsayısı” şeklinde veri girişi yapılmalıdır.
 4. “HSTN.GKG19 Basınç Yarası Oranı” göstergesine ait alt gösterge hesaplaması yapılan klinik bazında hesaplamalar kurumlar tarafından analiz edilecek olup TÜR-GÖS’e veri girişi yapılmayacaktır.
 5. “HSTN.GKG20 İlaç Hatası Bildirim Oranı” göstergesinde ilgili dönemde ilaç hatası bildirimi olmaması durumunda “pay=0, payda=yatılan gün sayısı” olarak veri girişi yapılacaktır.
 6. Kurumlar bünyelerinde aktif olarak hizmet verdikleri tüm yoğun bakım ünitelerini TÜR-GÖS’e tanımlamalıdır.
 7. “HSTN.GKG39 Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı” göstergesi, gösterge kartında belirtilen yoğun bakım ünitelerinde takip edilerek veri girişi yapılmalıdır.
  • “Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı” göstergesinin takibinde ilgili dönemde basınç yarası gelişen hasta olmasa bile kurumlar “payda” alanına göstergede yer alan ilgili veriyi girmelidir.
 8. “HSTN.GKG42 Beyin Ölümü Açısından Değerlendirilen Hasta Oranı” göstergesi için 3. Basamak ve üzerindeki yoğun bakımlar takip edilerek bu yoğun bakımlarda yatan hastalar esas alınarak gösterge hesaplaması yapılmalıdır. İlgili gösterge hesaplamasında esas olan yoğun bakıma yatan hastaların klinik ön koşulları sağlama durumlarının tespit edilmesidir. Gösterge hesaplanırken öncelikle paydanın tespit edilmeli (payda: yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan toplam hasta sayısı + bir önceki aydan devreden hasta sayısı) ardından payda da yer alan hastalar içerisinden pay hesaplanmalıdır (pay: beyin ölümü klinik ön koşullarını sağlama durumları açısından değerlendirilen hastalar).  İlgili klinik ön koşulları sağlayan hastaların Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olarak beyin ölümü açısından takip edilme durumları ayrıca takip edilebilir.
 9. “HSTN.GKG43 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Doğumdan İtibaren İlk 6 Saatte Kolostrum Verilen Bebek Oranı” göstergesini hesaplanmasında başka kurumdan sevkle gelerek yoğun bakım ünitesine yatırılan bebekler hesaplamaya dahil edilmemelidir.
  • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi olan, ancak doğum hizmeti verilmeyen kurumlar ilgili göstergenin takibinden muaf tutulmuştur.
 10. “HSTN.GKG52 Sadece Anne Sütü Alarak Taburcu Edilen Bebek Oranı” göstergesinin hesaplamasında kurumda doğan ve doğum sonrası anne yanında kalan bebekler hesaplamaya dahil edilecektir.
 11. Gösterge Yönetimi Rehberinde yer alan “HSTN.GKG67 Başvurunun Zamanında Karşılanma Oranı, HSTN.GKG68 Hasta Başına Yıllık Ziyaret Ortalaması, HSTN.GKG69 Randevuların Planlanan Zamanda Gerçekleştirilme Oranı ve HSTN.GKG70 Beslenme Risk Değerlendirmesi Yapılma Oranı” göstergeleri evde sağlık hizmeti verilen kurumlar tarafından takip edilerek TÜR-GÖS veri girişi yapılacaktır.
 12. Evde Sağlık Koordinasyon Merkezleri tarafından takip edilen “EVSH.GKG02 Başvurunun Zamanında Karşılanma Oranı, EVSH.GKG03 Hasta Başına Yıllık Ziyaret Ortalaması, EVSH.GKG04 Randevuların Planlanan Zamanda Gerçekleştirilme Oranı ve EVSH.GKG05 Birime Yeniden Başvuru Oranı” göstergelerine ait il geneli verilerinin Evde Sağlık Koordinasyon Merkezlerinde toplanması ve ilgili alana veri girişi yapılması gerekmektedir.
 13. “HSTN.GKG39 Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı” göstergesi gibi kurumun birden fazla alanda takip ettiği göstergelerde, takip edilen her bir alan için ayrı hedef değer belirlenebilir ve ayrı gösterge kartı oluşturulabilir. Kurum kendi doküman yönetim sisteminde oluşturduğu dokümanları tanımlayarak kullanabilir.

 

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı