SKS Hastane (Sürüm 6) Seti’nde Yer Alan DBY17 Kodlu Standardın Uygulanmasına İlişkin Duyuru
04 Şubat 2022

SKS Hastane (Sürüm 6) Seti’nde Bilgi Yönetim Sistemi Bölümü’nde yer alan DBY17 kodlu standart ile sağlık kurumları bilgi yönetim sistemlerinde, dış ortamlardan iç ortama erişimlerde güvenliğe yönelik tedbirlerin alınması hedeflenmektedir. Söz konusu standardın DBY17.04 kodlu değerlendirme ölçütünün uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur.

DBY17.04 kodlu değerlendirme ölçütünde “Dış ortamdan iç ortama yapılan erişimler kayıt altına alınmalıdır.” ifadesi yer almaktadır.

  • Dış ortamdan iç ortama gerçekleşen erişimler, kurumların güvenlik duvarları üzerinden verilen izinlerle sağlanmakta olup, erişim kayıtları güvenlik duvarları iz bilgileri içerisinde saklanmaktadır. Sağlık Bilişim Ağı (SBA) mimarisi uyarınca, Sağlık Bakanlığı kamu hastaneleriiçin tüm güvenlik duvarlarının kayıtları merkezi olarak saklanmaktadır.
  • Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı kamu hastanelerinde kalite değerlendirmeleri esnasında bu değerlendirme ölçütünün sorgulanmasına gerek bulunmamaktadır.  

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı