Güncellendi - Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı Göstergeleri Hakkında…
28 Ocak 2022

Gösterge Yönetimi Rehberi Sürüm 2.2’de yer alan HSTN.GKG82: Biyokimya Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı ve HSTN.GKG88: Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı göstergelerinin takibi 50 yatak altı hastaneler ile Biyokimya Uzmanı ve/veya Mikrobiyoloji Uzmanı kadrosu bulunmayan kurumlarda muaf tutulmuştur.

Hizmet alımı yoluyla laboratuvar hizmeti alan kurumlarda, ilgili tıbbi laboratuvar uzmanı kurumun bünyesinde hizmet veriyor ise kurum, Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı göstergelerinin takibinden sorumludur. 

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı