Alıcıya Ait Şahit Numunelerin Saklanması Hakkında
24 Kasım 2021

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Hastane (S.6.1) Transfüzyon Hizmetleri bölümü STH04.05’de yer alan “Bağışçı ve alıcıya ait şahit numuneler en az iki ayrı kapta, -30 º C’nin altında ve en az 18 ay süre ile saklanmalıdır.” şeklinde ifade edilmektedir.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığından alınan görüş doğrultusunda kurumlar tarafından alıcıya ait şahit numunelerin saklanmasına gerek olmadığı mütalaa edilmiştir.

Bu kapsamda Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığının konu ile ilgili resmi görüşü doğrultusunda Sağlıkta Kalite Standartlarına yönelik gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığının resmi görüşü için tıklayınız.