SKS Gösterge Yönetimi Rehberi (Sürüm 2) Güncellendi
15 Kasım 2021

Bilindiği üzere 27.07.2020 tarih ve 26325996 sayılı Makam Oluru doğrultusunda, “Gösterge Yönetimi Rehberi (Sürüm 2)” kullanıma sunulmuştur.
Farklı nitelikte hizmet sunan alanlar (Hastane, Diyaliz Hizmetleri, ADSH/ADSM, Evde Sağlık Koordinasyon Merkezleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri) için oluşturulmuş göstergeler güncelleme ihtiyaçları açısından gözden geçirilerek “Sürüm 2.2” oluşturulmuş ve 04.11.2021 tarih ve 26325996-228 sayılı Makam oluru doğrultusunda Daire Başkanlığımız web sayfasında yayınlanmıştır. 
Yapılan güncelleme çalışmalarına yönelik oluşturulan bilgilendirme tablosu ilgili rehbere eklenmiştir.Bu doğrultuda;

  • Özel ve kamu tüm hastaneler, ADSH/ADSM, diyaliz merkezleri, 112 il ambulans servisi başhekimlikleri ve evde sağlık koordinasyon merkezleri, görev alanları kapsamına giren göstergelere ilişkin çalışmalarını 2022 yılı Ocak ayı itibariyle Sürüm 2.2’yi esas alarak gerçekleştirmekle
  • Bahsi geçen sağlık kurum ve kuruluşları, Nisan 2022 ve sonrasındaki veri giriş dönemlerinde, rehberde belirtilen esasları dikkate alarak TÜR-GÖS’e (Türkiye Sağlıkta Kalite Göstergeleri Sistemi) veri girişi yapmakla yükümlüdür.

Rehberin revizyon çalışmalarına katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunar, sağlık hizmet sunumuna önemli katkılar sağlamasını temenni ederiz.

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

SKS Gösterge Yönetimi Rehberi Sürüm 2.2. Makam Onayı

SKS Gösterge Yönetimi Rehberi Sürüm 2.2

SKS Gösterge Yönetimi Rehberi Sürüm 2.2’de Yapılan Değişiklik Tablosu