Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Hakkında
03 Aralık 2021

Bilindiği üzere sağlık kurum ve kuruluşlarının Sağlıkta Kalite Standartlarına (SKS) uyum düzeyini belirlemek amacı ile 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince 06.04.2021 tarih ve E-26325996-804.01-68 sayılı makam onayı doğrultusunda 2021 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri öncelikli olarak gönüllü sağlık kuruluşlarının başvuruları esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

Bu süreçte gönüllü sağlık kuruluşlarının değerlendirmeleri tamamlanmış olup, diğer sağlık kuruluşlarımızın sağlıkta kalite değerlendirmeleri ise gerçekleştirilmeye devam edilecektir. İlgili mevzuat kapsamında yer alan söz konusu kamu, özel, üniversitelere ait sağlık kurum ve kuruluşları, 15 Kasım 2021 tarihi itibari ile SKS Hastane, SKS Diyaliz, SKS Ağız ve Diş Sağlığı, SKS 112 setleri esas alınarak daha önce ilan edilmiş olan Bakanlıkça belirlenmiş standart ve göstergeler üzerinden değerlendirilecektir.

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri sürecinin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz.

2021 Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Kurum Türü ve Büyüklüğüne Göre Değerlendirme Kapsamı

EK-1 Genel Hastane Değerlendirilecek Standart Listesi

Ek-2 Şehir Hastanesi Değerlendirilecek Standart Listesi

Ek-3 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Değerlendirilecek Standart Listesi

Ek-4 Kadın Doğum Hastanesi Değerlendirilecek Standart Listesi

Ek-5 Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi Değerlendirilecek Standart Listesi