TÜR-GÖS Veri Girişi Hakkında
30 Eylül 2021

Bilindiği üzere, 27.07.2020 tarih ve 26325996 sayılı Makam Oluru ile yayınlanan SKS Gösterge Yönetimi Rehberi (Sürüm 2) doğrultusunda sağlık kurum ve kuruluşları tarafından takip edilen kalite göstergelerine ait Ocak-Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs-Haziran 2021 dönemi veri girişleri tamamlanmıştır.

Veri girişi tamamlanan “Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Oranı”, “Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı”, “Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı”, “Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı” ve “Beyin Ölümü Açısından Değerlendirilen Hasta Oranı” göstergelerine yönelik yapılan değerlendirmeler sonrasında aşağıda belirtilen konularda sorun olduğu tespit edilmiş olup, kurumlarımızın Temmuz-Ağustos-Eylül ve Ekim-Kasım-Aralık 2021 veri girişlerinde aşağıda belirtilen açıklamalara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

  1. Kurum tarafında  “Değerlendirme Dışı” tutulan göstergelere yönelik açıklama ilgili gösterge veri giriş alanında yazılmalıdır.
  2. “Hasta Yükü Katsayısı” hesaplanan göstergelerde “payda” veri giriş alanına “çalışan personel sayısı” değil “hasta yükü katsayısı” girilmelidir.
  3. “Hasta Yükü Katsayısı” hesaplandıktan sonra veri giriş alanına ondalık değer yazılırken virgülden sonra 2 basamak girilmelidir.
  4. “Hasta Yükü Katsayısı” hesaplanan göstergelerde takip edilen olay gerçekleşmemiş ise “pay = 0” “payda = hasta yükü katsayısı” şeklinde veri girişi yapılmalıdır.
  5. Kurumlar bünyelerinde aktif olarak hizmet verdikleri yoğun bakım ünitelerini TÜR-GÖS’e tanımlamalıdır.
  6. “Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı” göstergesi, gösterge kartında belirtilen yoğun bakım ünitelerinde takip edilmelidir.
  7. Aynı yoğun bakım fiziki ortamında birden fazla seviye alanı (örneğin tek yoğun bakım fiziki ortamında 1. Seviye Genel Yoğun Bakım ve 2. Seviye Genel yoğun Bakım ünitesi bulunması gibi) olan ve bakım personelleri aynı olan kurumlar “Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı” göstergesinin takibini tek hesaplamada yapabilir. Veri girişi yaparken tek bir yoğun bakım seviyesi olarak girebilir.
  8. “Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı” göstergesinin takibinde ilgili dönemde basınç yarası gelişen hasta olmasa bile kurumlar “payda” alanına göstergede yer alan ilgili veriyi girmelidir.
  9. “Beyin Ölümü Açısından Değerlendirilen Hasta Oranı” göstergesi için 3. Basamak ve üzerindeki yoğun bakımlar takip edilerek bu yoğun bakımlarda yatan hastalar esas alınarak gösterge hesaplaması yapılmalıdır.

Önemle duyurulur.

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı