Sağlık Çalışanı Güvenliğine Yönelik Risk Yönetimi Çalıştayı Başladı
22 Eylül 2021


Hasta, hasta yakını, ziyaretçiler ve çalışanların güvenliğine yönelik risklerin sistematik bir şekilde ele alınması ve yönetilmesi, sağlık kurumlarında kalite yönetim sisteminin etkinliği açısından vazgeçilmezdir. Konu ile ilgili Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Risk Yönetimi bölümünde yer almaktadır

Söz konusu bölümün uygulanmasına yönelik yöntem ve kuralları belirlemek üzere Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışma başlatılmıştır.

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek olan “Sağlık Çalışanı Güvenliğine Yönelik Risk Yönetimi Çalıştayı”, hastanelerimizden ve il sağlık müdürlüklerimizden gelen iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, kalite direktörleri, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü temsilcileri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelen değerli katılımcıların iştirakı ile bugün başlamıştır.

Çalıştayın açılışı, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanı Sayın Uzm. Dr. Dilek TARHAN ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanı Sayın Suat ÇOBAN’ın katılımı ile yapılmıştır.

Çalıştayın hastanelerimizin kalite ve iş sağlığı güvenliği çalışmalarına ışık tutmasını, aynı zamanda kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğine katkı sağlamasını temenni ederiz.riskyönetimiçalıştay.jpg