Hasta Güvenliği Kültürü Anketi Hakkında
17 Eylül 2021

Hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmaları yürütülen Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin temel hedefleri arasındadır.

Hastanelerimizde hasta güvenliği kültürünün ölçülmesi ve konu ile ilgili ülke genelinde farkındalığın artırılmasına katkı sağlaması amacı ile sonuçları uluslararası karşılaştırmalarda da kullanılacak olan, hastane düzeyinde hasta güvenliği kültürünü ölçmeye yönelik uluslararası düzeyde önemli bir anket çalışması başlatılmıştır.

Hasta Güvenliği Kültürü Anketi, Kurumsal Kalite Sistemi (KKS)’de tanımlı anket uygulama talimatı doğrultusunda kuruma özel olarak hazırlanmış olan anket linki üzerinden, tüm personele e-posta, intranet ya da SMS yolu ile iletilmesi gerekmektedir.

Anket çalışmasına katılımınız ülkemizde hasta güvenliğine yönelik ideal ve güvenli bir çalışma ortamının gelişmesine katkı sağlaması açısından son derece önemlidir. 

Anket verilerine ait sonuçlar, ülkemizde ve dünyada sağlık kurumlarında hasta güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapılmasına katkı sağlayacak, aynı zamanda Sağlıkta Kalite Standartları’nın geliştirilmesi amacı ile kullanılacaktır.

Bu çok önemli çalışmaya katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür eder, sağlık sistemimize değer katmasını temenni ederiz.

 

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Makam Onayı için tıklayınız.