SKS Hastane Setinin Güncellenmesi Hakkında
03 Kasım 2021

Bilindiği üzere SKS Hastane (Sürüm 6) Seti 14.03.2020 tarih ve 64047795-041.02-E.474 sayılı makam onayı doğrultusunda yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sağlık kuruluşlarının kullanımına sunulan söz konusu set, puanlandırma ve bazı bölümlere ilişkin güncelleme ihtiyaçları açısından gözden geçirilerek “Sürüm 6.1” oluşturulmuş ve elektronik ortamda yayınlanmıştır. 

Yapılan güncelleme çalışmalarına yönelik oluşturulan “Değişiklikler Tablosu” set içerisinde yer almaktadır. Hastanelerin sağlıkta kalite çalışmaları gerçekleştirilirken SKS Hastane (S.6.1) setini esas almaları önem arz etmektedir.

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

EKLER

Makam Onayı için tıklayınız.
SKS Hastane (S.6.1) Seti için tıklayınız.
SKS Hastane (S.6.1) Excel tablosu için tıklayınız.