Klinik Yönetişim Standardının Uygulanması ve Değerlendirilmesi
15 Mayıs 2023

SKS Hastane (S.6) seti Kurumsal Hizmetler boyutunda yer alan “KKU06 Klinik yönetişim ile ilgili süreçler tanımlanmalıdır.” standardının uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin bilgilendirme dokümanı ekte sunulmuştur.
Bununla birlikte, 2021 yılı değerlendirmelerinde standardın tamamı değerlendirilmeyecek olup, bu dönem izlenecek yol aşağıda belirtilmiştir:

2021 Yılı Değerlendirmelerinde İzlenecek Yol:
Kurumlarımızın, KKU06 standardına yönelik uygulama eksikliklerini tamamlayabilmesi, konu hakkında ülke genelinde bilgi ve tecrübenin artması amacı ile 2021 yılı değerlendirme döneminde sadece aşağıdaki hususların değerlendirilmesine karar verilmiştir:
•   2019/15 sayılı Genelge ve Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi  kapsamında Klinik Kalite İyileştirme Komitesinin kurulması
•   Komite tarafından sağlık olguları ve göstergelere yönelik gerçekleştirilen düzenli toplantılar ve analizler
•   Toplantılarda alınan düzeltici önleyici faaliyet kararlarının uygulanıyor olması
•   Kurumun, sağlık olgusu bazında yaptığı çalışmalar kapsamında aşağıdaki soruların yanıtları aranır: 

                 ○  Kurumsal ya da ulusal düzeyde elde edilen sonuçlar Klinik Kalite İyileştirme Komitesi tarafından ilgili branşların katılımı ile analiz ediliyor mu?
                 ○  Veri kalitesi yeterli mi? (Ulusal ekranlardaki payda değerleri ile kurumdaki değerler uyumlu mu? 
                 ○  Sonuçlar gerçek değerleri ne kadar yansıtıyor?
                 ○  Veri kalitesi yeterli değil ise bunun için bir iyileştirme planlanmış ya da uygulanmış mı?
                 ○  Veri kalitesi yeterli ancak hedef değerden sapma var ise, sebepleri analiz edilmiş mi?
                 ○  Gerekli ise klinik sonuçların iyileştirilmesine yönelik düzeltici önleyici faaliyetler belirlenmiş mi?
                 ○  Bu faaliyetler uygulanıyor mu?

Önemli Notlar:
•  
2021 yılı değerlendirme döneminde D ve E grubu hastaneler bu standarttan muaf tutulacaktır.
•  Halihazırda, SİNA ekranlarında Klinik Kalite Raporları tüm kurumlarımızın kullanımına açılmamıştır. Raporlar kullanıma sunulana kadar kurumlarımız SBYS üzerinde elde ettikleri pay ve payda değerleri üzerinden bir inceleme yapıp veri kalitesini değerlendirmeli, gerekli ise veri kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmalıdırlar.
• Klinik kalite programı kapsamında sadece kurumsal düzeyde ölçülen klinik kalite göstergeleri incelenecektir. Yani kurumlar, sadece kod kısmında UBK yazan göstergelerden sorumludurlar. UB kodlu olan göstergeler il ve ülke genelinde ölçülecek ve izlenecek olan göstergelerdir(Bkz. Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi).

Ek 1: SKS'de Klinik Yönetişim Bilgilendirme Dokümanı için tıklayınız.