2021 Yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Hakkında
18 Ekim 2021

Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi kapsamında Bakanlığımızca her yıl gerçekleştirilen sağlıkta kalite değerlendirmelerinin 2021 yılına ait süreci 02 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır.
İlgili mevzuat kapsamında yer alan kamu, özel, üniversitelere ait sağlık kurum ve kuruluşları, SKS Hastane, SKS Diyaliz, SKS Ağız ve Diş Sağlığı, SKS 112 setleri esas alınarak, aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde değerlendirilecektir.
Değerlendirme programı, sağlık turizmi kapsamında faaliyet gösterecek ve değerlendirilme talebini Daire Başkanlığımıza ileten özel sağlık kuruluşlarını önceliklendirecek şekilde oluşturulacaktır.
2021 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında sağlık kuruluşu türüne göre değerlendirilecek standart ve göstergelere ait bilgiler ile değerlendirme gün sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Sağlık Kurum ve Kuruluşunun Türü ve Büyüklüğü

Değerlendirilecek Standartlar*

Değerlendirme Gün Sayısı

Değerlendirilecek Gösterge Sayısı***

Değerlendirilebilecek Opsiyonel Standart Sayısı

Genel Hastane ve Dal Hastaneleri**

(500 yatak ve üzeri)

Ek 1

2

5

2

Genel Hastane ve Dal Hastaneleri**

(500 yatak altı)

Ek 1

1

5

2

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ve Palyatif Kliniği hizmetlerinin her ikisini birden sunan Genel Hastane ve Dal Hastaneleri**

(250 yatak ve üzeri)

Ek 1

2

5

2

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ve Palyatif Kliniği hizmetlerinin her ikisini birden sunan Genel Hastane ve Dal Hastaneleri**

(250 yatak altı)

Ek 1

1

5

2

Şehir Hastaneleri

Ek 2

3

5

2

Akıl ve Ruh Sağlığı Hastaneleri

(600 yatak ve üzeri)

Ek 5

2

5

2

Akıl ve Ruh Sağlığı Hastaneleri

(600 yatak altı)

Ek 5

1

5

2

Kadın Doğum Hastaneleri

(500 yatak ve üzeri)

Ek 4

2

5

2

Kadın Doğum Hastaneleri

(500 yatak altı)

Ek 4

1

5

2

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri

Ek 3

1

5

2

Ağız Diş Sağlığı Merkezleri/Hastaneleri

SKS ADSH (Standartların tamamı)

1

5

2

Diyaliz Merkezleri

SKS Diyaliz (Standartların tamamı)

1

5

2

*Değerlendirme sürecinde sağlık kuruluşunda sunulmayan hizmetlere ilişkin bölüm ve standartlar değerlendirme ekibinin kararı ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

**Kadın doğum, fizik tedavi ve rehabilitasyon, akıl ve ruh sağlığı hastaneleri hariç olmak üzere diğer dal hastaneleri

*** Değerlendirme sürecinde standartlara ilave olarak “Değerlendirilecek Gösterge Sayısı” sütununda belirlenen sayıda gösterge değerlendirilecektir. Hangi göstergelerin değerlendirileceğine değerlendirme ekibi tarafından karar verilecektir. 2021 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri sürecinde yer alacak sağlık kuruluşları hizmet alanları doğrultusunda, 27.07.2020 tarih ve 121240364/E.269 barkod sayılı Makam Onayı ile yayımlanan "Gösterge Yönetim Rehberi"'ndeki göstergelerden sorumludurlar.  İlgili yazı için tıklayınız.

Tabloda belirtilmeyen 112 İl Ambulans Servisi Başhekimlikleri SKS Acil Sağlık Hizmetleri setinin tamamı ile aşağıda belirlenen hususlar dikkate alınarak değerlendirilecektir.

  • Değerlendirme gün sayısı ilin büyüklüğü dikkate alınarak bir veya iki gün olarak belirlenecektir.
  • 10 ve üzeri istasyona sahip komuta kontrol merkezlerinde değerlendirme ekibi tarafından belirlenecek en az on (10) istasyon değerlendirilecektir.
  • 10 altı istasyona sahip komuta kontrol merkezlerinde mevcut istasyonların tamamı değerlendirilecektir.
  • Değerlendirme sürecinde ilgili sete ilave olarak değerlendirme ekibi tarafından belirlenen beş (5) gösterge değerlendirilecektir.

Sağlıkta kalite değerlendirmelerinin ülkemiz için hayırlı olmasını diler, süreçte yer alacak tüm sağlık kuruluşlarımıza başarılar dileriz.

İlgili dokumana erişmek için aşağıdaki liste linklerine tıklayınız.

EK-1 Genel Hastane Değerlendirilecek Standart Listesi

Ek-2 Şehir Hastanesi Değerlendirilecek Standart Listesi

Ek-3 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Değerlendirilecek Standart Listesi

Ek-4 Kadın Doğum Hastanesi Değerlendirilecek Standart Listesi

Ek-5 Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi Değerlendirilecek Standart Listesi