Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Başlıyor!
08 Haziran 2021


                                                                                                                                     bakanlık logosu.png
Bilindiği üzere, COVID-19 pandemisine yönelik Bakanlığımız tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla alınan tedbirler kapsamında, Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen sağlıkta kalite değerlendirmelerine 16 Mart 2020 tarihinde geçici süre ile ara verilmiş idi. Bu süreçte sağlık kurum ve kuruluşlarımız, hasta ve çalışan güvenliğinin temini olan sağlıkta kalite çalışmalarına zorlu pandemi şartlarında dahi özveri ile devam etmişlerdir.

Ülke genelinde yürütülen salgınla mücadele sürecindeki gelişmeler doğrultusunda, Bakanlığımız tarafından 02 Ağustos 2021 tarihi itibari ile sağlıkta kalite değerlendirmelerine yeniden başlama kararı alınmıştır.

Bu kapsamda; Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” çerçevesinde ve 06.04.2021 tarih ve E-26325996-804.01-68 sayılı makam onayı doğrultusunda, kamu, özel ve üniversitelere ait sağlık kuruluşlarında (aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde) gerçekleştirilecektir:

  • Değerlendirmeler SKS Hastane, SKS Diyaliz, SKS 112, SKS ADSH setleri üzerinden Genel Müdürlüğümüzce belirlenen standartlar esas alınarak yapılacaktır.
  • Değerlendirmeye esas standartlar Daire Başkanlığımızca bilahare ilan edilecektir.
  • Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri program planları yapılırken, gönüllü olan ve sağlık turizmi kapsamında faaliyet gösterecek sağlık kuruluşları önceliklendirilecektir.
  • Gönüllülük esasına göre öncelikli değerlendirilmeyi talep eden sağlık kuruluşlarının en geç 09 Temmuz 2021 tarihine kadar resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüze ve elektronik ortamda shgm.sksdegerlendirme@saglik.gov.tr adresine başvuru yapmaları gerekmektedir.
  • Söz konusu sağlık kuruluşlarının başvuruları Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınacak, değerlendirme programının uygunluk durumuna göre programa dâhil edilecektir.
  • Değerlendirme kararı alınan sağlık kuruluşlarının değerlendirme tarihleri en az 5 (beş) iş günü önce shgmkalitedb.saglik.gov.tr adresli web sayfamız üzerinden ilan edilecektir.
  • Sağlık kurum ve kuruluşları değerlendirme sonucunda oluşturulan sağlıkta kalite puanlarına Kurumsal Kalite Sistemi (KKS) üzerinden en geç 7 (yedi) gün içinde erişebileceklerdir.
  • Değerlendirme sürecine yönelik kurallar ve pandemi koşullarında dikkat edilmesi gereken hususlar Daire Başkanlığımızca bilahare ilan edilecektir.

2021 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerinin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.

 

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Makam Onayına erişmek için tıklayınız.