“Sağlıkta Akreditasyon Standartları-Hastane” Seti Görüş Öneri Platformunda…
16 Nisan 2021

Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Hastane Seti Bakanlığımızca hazırlanmış ve 2014 yılı Ocak ayında ISQua (The International Society for Quality in Health Care) tarafından akredite edilmiş idi. Aralık 2017 yılında SAS Hastane setinin yeniden akreditasyonu gerçekleştirilmiş ve setin akreditasyon geçerlilik süresi Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Halihazırda, ikinci kez yeniden akreditasyon süreci kapsamında setin güncellenmesine yönelik çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

SAS Hastane setinin güncellenmesi sürecinde, güncel uygulamalar, bilimsel literatür ve mevzuat incelenmiş, konu ile ilgili farklı alanlardan uzman ve akademisyenlerin katıldığı bir çalıştay gerçekleştirilmiş, ayrıca birinci Görüş Öneri Platformu (GÖP) aracılığı ile sahadan elde edilen görüş ve öneriler değerlendirilmiştir. Sürecin sonunda taslak sete son şekli verilmiş ve siz paydaşların tekrar görüşüne sunulmuştur.

Standart geliştirme algoritması doğrultusunda başlatılan güncelleme sürecinde SAS Hastane setine yönelik paydaş görüş ve önerilerinin alınması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, kurumsal ya da bireysel olarak tüm paydaşların görüş ve önerilerini “Standart Görüş ve Öneri Platformu” üzerinden iletmeleri standartların gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.

Görüş Öneri Platformuna;

Kurumsal olarak;

  • İlgili Kamu ve Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları
  • Uzmanlık Dernekleri ve Meslek Örgütleri

Bireysel olarak;

  • Sağlık Yöneticileri
  • Sağlık Çalışanları
  • Akademisyenler
  • Hasta ve Hasta Yakınları

ve sağlık alanında çalışan tüm diğer paydaşların, bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde katkı sağlamalarını özellikle önemsiyoruz.

Görüş ve önerilerinizi aşağıda yer alan Platform linki üzerinden 05.05.2021 tarihi saat 17:00’a kadar iletebilirsiniz.

Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Standart Görüş ve Öneri Platformu için tıklayınız.

Resmi yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

 

 Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı