TÜR-GÖS’e Veri Girişi Hakkında…
01 Nisan 2021

Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından takip edilen kalite göstergelerine ait Ocak-Şubat-Mart dönemi veri girişlerinin 01.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında yapılabilmesi için TÜR-GÖS veri giriş alanı aktif hale getirilmiştir. Göstergeler veri giriş periyoduna göre aktif hale geldiğinden, analiz periyodu 3 aylık olan göstergeler sistemde açılmış olup, analiz periyodu 6 aylık ve yıllık analiz gerektiren göstergeler ilgili veri giriş dönemlerinde aktif olacaktır.

Bilindiği üzere, 27.07.2020 tarih ve 26325996 sayılı Makam Oluru ile yayınlanan SKS Gösterge Yönetimi Rehberi (Sürüm 2) doğrultusunda özel, kamu ve üniversite hastaneleri, ADSH/ADSM’ler, diyaliz merkezleri, 112 il ambulans servisi başhekimlikleri ve evde sağlık koordinasyon merkezleri tarafından;

  • Görev alanları kapsamına giren göstergelere ilişkin çalışmalarını 2021 yılı Ocak ayı itibariyle Sürüm 2’yi esas alarak gerçekleştirilmektedir.
  • Nisan 2021 ve sonrasındaki veri giriş dönemlerinde, rehberde belirtilen esasları dikkate alarak TÜR-GÖS’e (Türkiye Sağlıkta Kalite Göstergeleri Sistemi) veri girişi yapılacaktır.

 Önemle duyurulur…