Sağlıkta Akreditasyon Standartları Ayaktan Sağlık Hizmetleri Setinin Akreditasyonu Onaylandı…
03 Şubat 2021

Bilindiği üzere Türkiye’de sağlıkta akreditasyon çalışmaları kapsamında, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ISQua’ya 2013 yılında kurumsal olarak üye olunmuş, akabinde hastaneler, laboratuvarlar, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diyaliz merkezlerine yönelik standart setleri geliştirilmiştir. Her bir standart setimiz ISQua tarafından değerlendirilerek akreditasyon belgesi almaya hak kazanmıştır.

Sağlıkta akreditasyon standart setlerinin hazırlanması ve uluslararası akreditasyon sürecine ilişkin çalışmaların yürütülmesi Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığının sorumluluğu ve yetkisi dahilindedir. Ülkemizde gerçekleştirilen sağlıkta akreditasyon faaliyetleri kapsamında uluslararası platformda elde edilen bu başarıların devamı olarak Sağlıkta Akreditasyon Setlerinin 5. si olan “SAS Ayaktan Sağlık Hizmetleri Seti’nin akreditasyon süreci de emek yoğun bir çalışma neticesinde tamamlanmıştır.

ISQua ilkeleri, uluslararası literatür, saha geri bildirimleri ve TÜSKA’nın bilimsel katkıları dikkate alınarak standart geliştirme algoritması çerçevesinde hazırlanan standart seti, final rapor ve ekleri The ISQua External Evaluation Association (IEEA) kurumuna sunulmuştur.

IEEA Akreditasyon Üst Kurulu tarafından 08.12.2020 tarihinde standart seti ve rapora yönelik yapılan inceleme sonuçlanmış ve “Sağlıkta Akreditasyon Standartları-Ayaktan Sağlık Hizmetleri Setinin (v1.0/2020) uluslararası düzeyde Aralık 2024 tarihine kadar akredite edildiği kararı Bakanlığımıza 10.12.2020 tarihinde bildirilmiştir.

ISQua, sağlıkta akreditasyon sistemlerinin uluslararası düzeyde akreditasyonunu gerçekleştiren tek kuruluştur. Standartlarımızın ISQua tarafından akredite edilmesi, ulusal akreditasyon sistemimizin uluslararası alanda tanınması ve geçerliliğinin kabul edilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Ulusal kaynaklarımızın etkin ve verimli şekilde kullanılması, sağlık turizmi alanında yapılacak faaliyetlere katkısı ve ülkemizde sağlık hizmeti niteliğinin artırılması adına önemli bir çalışma olan SAS Ayaktan Sağlık Hizmetleri Seti’nin (v1.0/2020) ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederiz.

 Not: Akreditasyon belgesine ulaşmak için tıklayınız.

Sas Ayaktan Sağlık Hizmetleri Seti için tıklayınız.