Branş Bazında Kalite Karma İndeksi
19 Kasım 2016

Geçtiğimiz yıllarda, Avrupa Birliği Komisyonu ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile sağlık sistemini ve politikalarını yedi farklı boyutta inceleyen Avrupa Referans Ağları (European Reference Networks) kurulmuştur ve AB uyum süreci çerçevesinde ülkemizde de bu ağlara katılım amacı ile çeşitli çalışmalar uzun bir süredir gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizde sağlıkta kalite ve sağlık turizminin de gelişmesi açısından önemli olan bu husus, uluslararası boyutta kabul gören bir puanlama sistematiğinin oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Bu amaçla her branşın kendi içinde değerlendirmesini sağlayan bir kalite göstergesi olarak Branş Bazında Kalite Karma İndeksi ’ne yönelik çalışmalar Daire Başkanlığımız tarafından sürdürülmektedir.

Bu alana yönelik gelişmeleri sitemiz üzerinden ilerleyen süreçte takip edebilirsiniz. Yakın zamanda tamamlanması planlanan bu çalışmanın tüm sağlık sistemine faydalı olmasını temenni ederiz

  Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı