Kalite Puanını Etkileyen Unsurlar Hakkında…
19 Kasım 2016

2015 yılı Haziran ayında Bakanlığımızca yayımlanan SKS Hastane (Versiyon 5) ve yeni puanlandırma sistematiğine adaptasyonun sağlanması ve kalite çalışmalarına yönelik motivasyonun teşvik edilmesi amacı ile 2016 Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri sürecinde, “Çekirdek Standartlar”ın karşılanmaması durumunda 2016 yılı için “Kurum Kalite Puanı”, ayrıca negatif puan uygulaması kapsamında  düşürülmeyecektir.

Önemle duyurulur…