Güvenlik Raporlama Sistemi Hakkında…
19 Kasım 2016

SKS- Hastane’de yer alan ve kurumsal düzeyde oluşturulması gereken “Güvenlik Raporlama Sistemi” ile Başkanlığımız web sitesinde yayımlanan “Güvenlik Raporlama Sistemi”; tıbbi hataların izlenmesi ve önlenmesi kapsamında, aynı amaca hizmet eden, ancak uygulama şekilleri ve kurumsal düzeyleri bakımından farklılıklar arz eden sistemlerdir.

Bakanlığımızca geliştirilen ve Daire Başkanlığımız web sitesinde yer alan “Güvenlik Raporlama Sistemi”;

  • Kullanımı gönüllülük esasına dayanan ulusal bir sistemdir. Sisteme, kurumsal ya da bireysel düzeyde veri girişi yapılabilmektedir. Veri girişi ve analizler gizlilik esası üzerine kurgulanmıştır. Tespit edilen hataların bu sisteme girilmesi ülke genelinde gerçekleştirilecek analizlere ışık tutacağından, kurumlarımız ve çalışanlarımızın sistemi kullanımı büyük önem arz etmektedir.

SKS- Hastane “SKS Güvenlik Raporlama Sistemi Bölümü”nde yer alan standartlar gereğince hastanelerimizde oluşturulan Güvenlik Raporlama Sistemi ise;

  • Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların, olay bazında bildirimi, olay bazında analizi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılmasını amaçlayan kurumsal bir sistemdir. Kurumsal Güvenlik Raporlama Sistemi, ilgili standartlarda belirtilen hususlar çerçevesinde kurgulanmalıdır.

Kurumlarımızın, yukarıdaki hususlara göre işlem tesis etmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur…