HBYS Yazılım Geliştiricilerinin Dikkatine...
19 Kasım 2016

Bilindiği üzere, 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 8. maddesinde, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında ‘Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapmak’ ve ‘Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kuralları belirlemek ve uygulamasını sağlamak’ yer almaktadır. Bu görev çerçevesinde, kaliteli sağlık hizmetine erişimin sağlanmasının yanında, tedavi sürecinde gerçekleşmesi muhtemel olan tıbbi hata risklerinin azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması da kaliteli sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği ve sürekli gelişim esası açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, tıbbi süreçlerde yapılan hata bildirimlerini ulusal boyutta toplama, toplanan bildirimler kullanılarak yeni kalite standartlarının geliştirilmesi ve sistemsel boyutta iyileştirme sağlama, tıbbi hatalar konusunda sağlık profesyonellerinin farkındalığını artırma amaçları doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce sağlık tesislerinin ve profesyonellerinin tıbbi süreçlerde karşılaştıkları hataları anonim olarak bildirebilecekleri, ülkemizde yaygın olarak gerçekleşen hatalar ve bunların iyileştirilmesine yönelik önlemler hakkında bilgi edinebilecekleri bir platform olan, Hata Sınıflandırma Sistemi altyapısını temel alan Güvenlik Raporlama Sistemi(GRS™) 23 Mart 2016 tarihi itibari ile kullanıma açılmıştır.

Ayrıca, hastane bilgi yönetim sistemleri yazılım geliştiricileri tarafından da GRS ve HSS'ye uyum açısından bir çok çalışma yürütülmektedir. Bu kapsamda, yazılım geliştiricilerden gelen talepler doğrultusunda 2014 yılında yayınlanan HSS kaynak kodlarının saha ile paylaşılması kararlaştırılmıştır.

İlgili dosyalara aşağı yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

HSS Kaynak Kodu