İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine!!! Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Hakkında
19 Kasım 2016

27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında 2016 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ile koruyucu sağlık hizmeti sunan kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 02.05.2016 tarih ve E.55 sayılı Makam Onayı doğrultusunda 09 Mayıs 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında sağlıkta kalite değerlendirmeleri gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda; 15 Temmuz 2016 tarihi sonrasında kamuya devredilen Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı hastaneler ve özel hastaneler hariç olmak üzere,

  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı C, D ve E1 sınıfı Hastaneler
  • 50 yatak ve altı Özel Hastaneler,

31 Aralık 2016 tarihine kadar, İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörlükleri tarafından SKS değerlendirme sistematiği ve etik ilkeler doğrultusunda, Bakanlığımızca belirlenen ve Ek-1 de sunulan standartlar esas alınarak değerlendirilecektir.

İl Sağlık Müdürlükleri İl Kalite Koordinatörleri, 2016 SKD Rehberi, Açılış Sunumu, Değerlendirme Sistematiği ve Gösterge Yönetimine ilişkin bilgi ve dokümana, “Kurumsal Kalite Sistemi’nde yer alan İl Koordinatörü Doküman menüsü” üzerinden ulaşabilecektir.

Değerlendirme sürecinde görev alacak olan koordinatör ve koordinatörlük değerlendiricilerine başarılar dileriz.

Önemle duyurulur.
Ek-1 Değerlendireilecek Bölüm, Standart ve Göstergeler