SKS Kalite Göstergeleri
20 Mart 2023

Sağlıkta kalite sisteminin temel yapı taşlarından birisi sağlıkta kalite göstergeleridir. Göstergeler sağlık hizmet sunum alanlarında sunulan hizmetin etkinliğinin ölçülmesi ile elde edilen ölçüm sonuçlarına göre değerlendirme ve iyileştirme yapılmasına fırsat tanıdığı için hayati önem taşımaktadır. Gösterge sonuçlarına göre sağlık kuruluşları hizmet kalitesini artırmaya yönelik yol haritalarını belirlemektedirler.

Sağlıkta kalite göstergeleri, Bakanlığımızca belirlenen ve sağlık kuruluşlarında izlenmesi gereken, yapı, süreç ve sonuç odaklı ölçüm araçlarıdır. Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanan, ulusal ve uluslararası güncel kanıta dayalı bilgiler ve uzman görüşleri dikkate alınarak güncellenen Sağlıkta Kalite Göstergeleri “Gösterge Yönetimi Rehberi” aracılığıyla sağlık hizmeti sunucuları ile paylaşılmıştır.  İlgili rehber doğrultusunda gerekli çalışmaları gerçekleştiren sağlık kuruluşları tarafından gösterge sonuçları Kurumsal Kalite Sistemi bünyesinde oluşturulan Türkiye Sağlıkta Kalite Göstergeleri Sistemine (TÜR-GÖS) girilmektedir.

SKS Gösterge Yönetimi Rehberi Sürüm 2.3