Sözleşmeli Yönetici Performans Göstergeleri
14 Ağustos 2020


 

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı
Görev Alanına Giren Sözleşmeli Yönetici Performans Göstergeleri

Hastane

Sözleşme Pozisyonu

Gösterge Adı

Sağlık Hizmetleri

Sağlık Tesisleri SKS Değerlendirme Puanları Ortalaması

Başhekim

Sağlık Tesisi SKS Puanı

Sağlık Bakım Hizmetleri

Kliniklerde Hastaların Değerlendirilmesi, Takibi ve Bakımı ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

Güvenli İlaç Uygulaması ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

Sağlık Çalışanları Hizmet İçi, Uyum, Hasta ve Hasta Yakınlarına Verilen Eğitimlerin Kalite Standartlarını Karşılama Düzeyi

Güvenli Transfüzyon Uygulaması ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

Yoğun Bakımlarda Bası Ülseri Görülme Oranı

Destek ve Kalite Hizmetleri

Hasta Odaları, Refakat Hizmeti, Karşılama ve Yönlendirme Hizmeti, Çevre Düzenlemesi ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

Arşivlerin Fiziki Koşulları ve İşleyişi İle İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

Temizlik Hizmetleri Standartları Gerçekleştirilme Oranı

Atık Yönetimi Standartlarının Gerçekleştirilme Oranı

Acil Durum ve Afet Yönetimi İle İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

Mutfak Hizmetleri İle İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

Tesis Güvenliği Yönetimi ve Güvenlik Hizmetleri ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

 

ADSM ve ADSH

Sözleşme Pozisyonu

Gösterge Adı

Başhekim

Sağlık Tesisi SKS Puanı

Sağlık Bakım Hizmetleri

Kliniklerde Hastaların Değerlendirilmesi, Takibi ve Bakımı ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

Güvenli İlaç Uygulaması ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

Sağlık Çalışanları, Hizmet İçi, Uyum, Hasta ve Hasta Yakınlarına Verilen Eğitimlerin Kalite Standartlarını Karşılama Düzeyi

İdari Mali Hizmetler

Hasta Odaları, Refakat Hizmeti, Karşılama ve Yönlendirme Hizmeti, Çevre Düzenlemesi ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

Atık Yönetimi Standartları Gerçekleştirilme Oranı

Tesis Güvenliği Yönetimi ve Güvenlik Hizmetleri ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

Acil Durum ve Afet Yönetimi İle İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı


 Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Kriterleri Göstergeleri