Uluslararası Sağlıkta Kalite Göstergeleri
23 Mart 2021


Bakanlığımızın en önde gelen politikaları arasında sağlık hizmeti kalitesinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde izlenmesi ve geliştirilmesi yer almaktadır.

Ülke olarak üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından gerçekleştirilen Health Care Quality and Outcomes (HCQO) başlıklı çalışmaya Bakanlığımızca 2017 yılından itibaren katılım sağlanmış olup, söz konusu faaliyete yönelik birimler arası koordinasyon Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.

OECD HCQO TÜRKİYE kapsamında yürütülen çalışmalar, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yönetiminde ve Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir. "Birinci Basamak Hizmetler (Reçetelendirme), Akut Bakım ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri (Önlenebilir Hastane Kabulleri), Entegre Bakım ve Yaşam Sonu Bakım” kategorilerine yönelik veriler OECD ile paylaşılmaktadır.

 

Daire Başkanlığımızın Sorumluluğunda Olan OECD Göstergeleri Listesi

Akut Bakım ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri (Önlenebilir Kabulleri) Gösterge Kartları