Doküman Yönetimi Rehberi Hakkında!!!
19 Ekim 2020

Bilindiği üzere SKS Hastane (Sürüm 6) Seti 26.06.2020 tarihinde yayınlanarak hastanelerin kullanımına sunulmuştur. Bu çalışmalar kapsamında bazı SKS rehberleri de yeniden ele alınmış ve revizyon çalışmalarının yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.  Bu gereklilik doğrultusunda “Doküman Yönetimi Rehberi” nde güncelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Doküman Yönetim Rehberi, sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen uygulamalara ait süreçlerin planlanarak yazılı hale getirilmesi, uygulamaların yazılı kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve kalite çalışmalarının etkin şekilde yönetilmesine yol gösteren önemli bir araçtır. Bu rehberin revizyon çalışmalarına katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunar, sağlık hizmet sunumuna önemli katkılar sağlamasını temenni ederiz.

Doküman Yönetimi Rehberi için tıklayınız.