SKS Işığında COVID-19 Tanı Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi Hakkında…
11 Eylül 2020

Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin amacı, ülkemizde sağlık hizmetinin etkin, etkili, verimli, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde sunulmasını sağlarken; hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaktır.

COVID-19 pandemi süreci ve sonrasında da sağlık hizmetinde kalitenin sürdürülmesi ve artırılması temel hedeflerimizdendir. Bu süreçte hızla değişen ve gelişen hizmet alanlarından biri olan COVID-19 tanı laboratuvarlarının Sağlıkta Kalite Standartları’na uygun şekilde hizmet vermesi Bakanlığımızın önem verdiği hususlar arasında yer almaktadır. 

Bu kapsamda, hastane bünyesinde gerçekleştirilen COVID-19 tanı testlerinin kalite yönetim esasları doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik laboratuvar sorumluları ve çalışanlarına yol gösterici bir kaynak doküman oluşturmak amacı ile “SKS Işığında COVID-19 Tanı Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi” hazırlanmıştır.

Rehber oluşturulurken, Genel Müdürlüğümüzce Mart 2020’de yayınlanmış olan SKS Hastane seti (S.6)' da yer alan Mikrobiyoloji Hizmetleri bölümü esas alınmıştır. Rehberin, pandemi sürecinde en hızlı şekilde hazırlanması ve pratik şekilde kullanılabilmesini sağlamaya yönelik olarak bazı bölümlerde detaylı bilgilere yer verilmemiş, bu bölümler için yararlanılmak üzere Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi ve yine Genel Müdürlüğümüzce 8 Nisan 2020’de yayınlanmış olan COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Laboratuvar Biyogüvenlik Rehberi’ne atıfta bulunulmuştur.

Güncel bilimsel literatür ve ulusal mevzuatın kaynak olarak kullanıldığı rehberde, ayrıca Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce (HSGM) pandemi sürecinde yayınlanan doküman ve rehberler ile yine HSGM tarafından tanımlanan işleyiş kuralları ve iş akışlarına bağlı kalınmıştır.

Rehber, ilk etapta ağırlıklı olarak PCR testlerini kapsayacak şekilde ve bugünün koşulları doğrultusunda hazırlanmıştır. Zamanla, ulusal veya uluslararası düzeyde; bilimsel gelişmeler, test süreci, kit temini, test çeşitliliği, yöntemler, yetkilendirme, kayıtlar ve kalite kontrol çalışmaları gibi pek çok konuda değişiklik olabileceği öngörüldüğünden, ihtiyaca göre güncellenmeye ve sürekli gelişime açıktır. Bu çerçevede kullanıcıların geri bildirimleri de rehberin gelişimi açısından önemli olacaktır.

Ayrıca, pandemi sürecinin yoğunluğu içinde rehberden en etkin ve kolay şekilde faydalanılmasını sağlamak üzere özet bir doküman da oluşturulmuş ve kullanıma sunulmuştur.

“SKS Işığında COVID-19 Tanı Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi”nin sağlık sistemimiz için hayırlı olmasını ve pandemi ile mücadele sürecine katkı sağlamasını dileriz.

SKS Işığında COVID-19 Tanı Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi için tıklayınız.

Rehber Özeti için tıklayınız.