SKS Hastane (Sürüm 6) Hakkında!!!
03 Kasım 2021

SKS Hastane (Sürüm 6) seti çalışmaları kapsamında hazırlanan standartların excel formatı 14.03.2020 tarih ve E.474 sayılı makam onayı ile yürürlüğe girmiş ve Daire Başkanlığımızın web sayfasında yayınlanarak hastanelerin kullanımına sunulmuştur. Yine söz konusu makam onayı ile “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”in 5. maddesi gereğince, hastanelerin SKS Hastane (Sürüm 6)‘da yer alan sağlıkta kalite standartlarına uygun çerçevede düzenlemeler yapmaları, SKS esas alınarak yapılan öz değerlendirmeler ve sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında gerekli görülen iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmelerinin gerekliliği hastanelere bildirilmiştir.

Yayınlandığı tarih itibariyle Daire Başkanlığımıza gelen geri bildirim, görüş ve öneriler dikkate alınarak  “Sağlık Hizmetleri Boyutu”na yeni bir bölüm (Terapötik Aferez Hizmetleri) eklenmiş, mevcut bölümlerde birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Standartlara ve göstergelere ilişkin söz konusu değişiklikler ayrı dosyalarda çalışılmış olup ekte yer almaktadır. Hastaneler, 14.03.2020 tarihli excel dosya üzerinde gerçekleştirilen son değişikliklerden 2021 yılı Ocak ayı itibariyle sorumlu olacaklardır.

Ayrıca bu süre içerisinde SKS Hastane (Sürüm 6)’nın kitap formatı, yenilenen kapak tasarımı, yeni eklenen ve çıkarılan bölümler, bazı bölümlerde gerçekleştirilen güncelleme çalışmaları ile tamamlanmıştır. Daha önceki SKS sürümlerinde “Bölüm Bazlı Kalite Göstergeleri” başlığı altındaki göstergeler Sürüm 6 ile kitaptan çıkarılmıştır. Hastanelere ait sağlıkta kalite göstergeleri ekteki listede yer almaktadır. Ayrıca hastane göstergeleri ve diğer SKS setlerine yönelik hazırlanan göstergelere ilişkin ayrıntılı bilgi  “Gösterge Yönetim Rehberi” ile Daire Başkanlığımız internet sitesinde yayınlanacaktır. Rehber ve gösterge listesi gerektiğinde Bakanlıkça güncellenebilecektir.

Hazırlanan bu kitap, yıllardır büyük bir özveri ve fedakârlık ile yürütülen ülkemiz sağlıkta kalite çalışmaları ve deneyiminin çok değerli bir ürünüdür. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen ve katkısı bulunan tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunar, SKS Hastane (Sürüm 6)’nın, ulusal ve uluslararası alanda sağlık hizmet sunumuna önemli katkılar sağlamasını temenni ederiz.

Ek-1. SKS Hastane (Sürüm 6) (excel) tıklayınız.

Ek-2. SKS Hastane (Sürüm 6) (pdf) tıklayınız.

Ek-3. Hastane Sağlıkta Kalite Göstergeleri Listesi tıklayınız.

Ek-4. 14.03.2020 Tarihli Excel Format Üzerinde Standartlarda Gerçekleştirilen Değişiklikler Tablosu için tıklayınız.

Ek-5. 14.03.2020 Tarihli Excel Format Üzerinde Göstergelerde Gerçekleştirilen Değişiklikler Tablosu için tıklayınız.