Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Dersi için Müfredat Çalıştayı Gerçekleştirildi…
12 Şubat 2020

Daire Başkanlığımız bünyesinde çalışmaları yürütülen Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin temel hedefi, sunulan sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasıdır. Sağlık meslek mensuplarının hasta ve çalışan güvenliği ile hasta memnuniyetine dikkat ederek, optimum kalitede sağlık hizmetini sunabilmesi de kalite çalışmaları hakkında yeterli bilgi ve beceri düzeyine sahip olmalarına bağlıdır.

Bu amaçla, “Sağlıkta Kalite Yönetimi” dersinin sağlık meslek mensuplarına sunulan eğitim müfredatlarına eklenmesi konusu Sağlık Meslekleri Kurulu’nda değerlendirilmiş ve akabinde Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) bildirmiştir. YÖK, 10.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda çekirdek eğitim programlarında değerlendirilmek üzere söz konusu programın sağlık meslekleri eğitim müfredatına eklenmesine ilişkin tavsiye kararının üniversitelere gönderilmesini uygun görmüştür.

Bu gelişmeler doğrultusunda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile 27.01.2020 tarihinde SBÜ Hamidiye Külliyesinde "Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Dersi için Müfredat Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Alanında uzman akademisyenler, yöneticiler, SKS Değerlendiricileri, öğrenciler ve Daire Başkanlığımızın katıldığı çalıştayda, tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, sağlık bilimleri lisans ve ön lisans alanlarında örnek müfredat çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay sürecinde katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür eder, sağlık sistemimize değer katmasını temenni ederiz.

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

DSC_5219.JPG
DSC_5289.JPG
DSC_5453.JPG
DSC_5901.JPG