SKS Hastane (Sürüm 6) Seti Görüş ve Öneri Platformunda...
24 Aralık 2019

Ülkemizde sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlarda, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulması amacıyla 2003 yılından bu yana sağlıkta kalite çalışmaları başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

Ciddi bir gayretle yürütülen çalışmalarımız neticesinde oluşturulan kalite sisteminin bugün itibariyle tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir seviyeye geldiğini söylemek mümkündür.

Farklı hizmet sunum alanları dikkate alınarak hazırlanan sağlıkta kalite standartları setleri ile ülke genelinde sağlık adına hizmet sunan her kuruluşa ulaşma ve kalite kültürü oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir. Büyük bir emek, fedakârlık ve çaba gerektiren bu çalışmalar neticesinde SKS Hastane (Sürüm 6) Seti’nin hazırlık çalışmalarında sona yaklaşmış bulunuyoruz.

SKS Hastane (Sürüm 6) Seti’ne sekiz yeni bölüm eklenmiş olup, mevcut standart ve göstergeler üzerinde ulusal ve uluslararası gelişmeler ve güncel çalışmalar dikkate alınarak gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Eklenen Bölümler ve Dâhil Olduğu SKS Hastane Seti Boyutları

Yeni Eklenen Bölüm

Eklendiği Boyut

Kurumsal Verimlilik

Kurumsal Hizmetler

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Tehlikelerin Yönetimi

Kurumsal Hizmetler

Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri (TRSH)

Sağlık Hizmetleri

Kemoterapi Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Rehabilitasyon Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Palyatif Bakım Kliniği

Sağlık Hizmetleri

Evde Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Yeni eklenen her bir bölüm için pilot çalışmalar tamamlanmıştır. Bu bölümlerden Kemoterapi Hizmetleri, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri, Rehabilitasyon Hizmetleri ve Palyatif Bakım Kliniği bölümlerine yönelik daha önce Görüş ve Öneri Platformu üzerinden görüş alındığından, mevcut görüş ve öneri sürecine bu bölümler dâhil edilmemiştir.

Taslak sete ilişkin tüm çalışmalar standart geliştirme algoritması esas alınarak yürütülmüştür. Söz konusu algoritma kapsamında sıra taslak standartların görüş öneri platformunda paylaşılmasına gelmiştir.


Taslak standart setine ilişkin görüş ve önerilerinizi 27.12.2019 tarihi, saat 17.00’a kadar iletmeniz beklenmektedir. Sette yer alan her bir bölüm için, ilgili alanda görevli sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm sağlık yönetici ve çalışanlarının bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde yapacakları geribildirimler büyük önem arz etmektedir.

Sağlıkta kalite çalışmalarının bir ekip işi olduğunu ve çalışmalarımızın başarıya ulaşmasında bunun çok önemli bir yeri olduğunun farkındayız.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki katılım ve desteğiniz için de teşekkür ederiz.

SKS Hastane (Sürüm 6) Seti Görüş ve Öneri Platformu için tıklayınız. 

Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı