Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü
09 Kasım 2016

KURUMKONU BAŞLIĞI
SELÇUK ÜNİVERSİTESİHemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Geçerlilik Güvenilirlik Analizinin Yapılması
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİİyi Planlanmış Ekip Yaklaşımının ST Segment Yükselmeli Miyokard Enfarktüslü Hastaların Sağ Kalımına Etkisi
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİHemşirelerin Yaşadığı Mobbing
MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜHasta Güvenliği Kültürü

12