SAS Ayaktan Sağlık Hizmetleri Seti Görüş Öneri Platformunda…
25 Kasım 2019

Türkiye’de Sağlıkta Akreditasyon Sisteminin oluşturulmasına yönelik Bakanlığımızca ilk adımların atıldığı Mayıs 2012 tarihinden bu yana, Daire Başkanlığımız tarafından çalışmaları yürütülen Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS)  setlerinin (Hastane, Diyaliz, ADSH ve Laboratuvar Setleri) ISQua tarafından akreditasyonu gerçekleşmiştir.

Bu çalışmalar sonucunda uluslararası platformlarda elde ettiğimiz başarının devamı olarak SAS Setlerinin 5. si olan “SAS Ayaktan Sağlık Hizmetleri Seti”nin çalışmalarına Mart 2019 tarihinde başlanmış, ISQua ilkeleri ve SAS standart geliştirme algoritması çerçevesinde taslak set hazırlanmıştır.

Söz konusu set; tıp merkezleri, ayaktan sağlık hizmeti veren poliklinikler, fizik tedavi müesseseleri ve radyoloji müesseselerini kapsamaktadır.

SAS Ayaktan Sağlık Hizmetleri Seti geliştirme sürecinde; gerçekleştirilen pilot çalışmalardan, çalıştaydan, alanında uzman kişilerden elde edilen geri bildirimler ve GÖP-1 aracılığıyla gelen görüş ve öneriler kapsamında taslak set geliştirilmiş ve siz paydaşların tekrar görüşüne sunulmuştur.

Geliştirilen SAS-Ayaktan Sağlık Hizmetleri Setine ilişkin ilgili paydaşların görüş ve önerilerinin alınarak standart setine yansıtılması büyük önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda, kurumsal ya da bireysel olarak tüm paydaşların görüş ve önerilerini “Standart Görüş ve Öneri Platformu” üzerinden iletmeleri standartların gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.

 Görüş Öneri Platformuna;

Kurumsal olarak;

  • İlgili Kamu ve Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları
  • Ayaktan Sağlık Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşları Dernekleri ve Meslek Örgütleri

Bireysel olarak;

  • Sağlık Yöneticileri
  • Sağlık Çalışanları
  • Akademisyenler
  • Hasta ve Hasta Yakınları

ile sağlık alanında çalışan tüm diğer paydaşların, bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde katkı sağlamalarını özellikle önemsiyoruz.

İlgili taslak sete ilişkin görüş ve önerilerinizi aşağıda yer alan platform linki üzerinden 06.12.2019 tarihi saat 17:00’a kadar iletebilirsiniz.

Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Standart Görüş ve Öneri Platformu için tıklayınız. https://kks.saglik.gov.tr/sgo

Görüş öneri platformu ile ilgili resmi yazıya buradan ulaşabilirsiniz.